Show Menu


Watch Susedia online

What is Susedia about?
Do bytovky Frantika a Zuzany sa nas?ahuje Lszl s manelkou Ildik. Ani Frantiek, Lszlov najlep priate?, ani Zuzana z toho spo?iatku nie s naden. Naden z toho je len Marta, ktor v tom vid prleitos? njs? si partnera. A ke? sa vrtia ich deti Milka a Gergely... V?aka ustavi?nm problmom jednej, alebo druhej rodiny sa ve?mi ?asto stretvaj.

Genre: Comedy


Season 1 of Susedia

    Episode 3: Ruja  
    Episode 4: Kuchrka  
    Episode 5: Horre?  
    Episode 6: Vkend  
    Episode 9: Svokra  
    Episode 13: Marta  
    Episode 14: Mikul  
    Episode 15: Dar?eky  
    Episode 16: Vianoce  

Season 2 of Susedia

    Episode 2: Gergely  
    Episode 3: Dcra  
    Episode 5: Prv aprl  
    Episode 6: Ve?k noc  
    Episode 7: Prste?  
    Episode 8: Poste?  
    Episode 9: Rozvod 1  
    Episode 12: Die?a  
    Episode 13: vby  
    Episode 15: Alarm  

Season 3 of Susedia

    Episode 1: Nvrat  
    Episode 4: Modelka  
    Episode 6: Stvka  
    Episode 8: Piknik  
    Episode 11: iguli  
    Episode 12: Vodi?k  
    Episode 13: Pyramda  
    Episode 14: Mikul  
    Episode 15: Dar?eky  
    Episode 16: Vianoce  
click here to see where to watch

Watch more series

The Phil Silvers Show
Eldorado
One Piece
Rockman EXE
The Landscape Man
Problem Child
Wormwood
The Outdoor Room
Fighter Pilot (1981)