Show Menu


Watch Vermist online: Episode 3 Sander

De zestienjarige Sander wordt op school gepest. Wanneer hij met medeneming van de long-rifle van zijn vader het ouderlijk huis verlaat, wordt groot alarm geslagen. Het ziet ernaar uit dat Sander besloten heeft het recht in eigen handen te nemen en wraak te nemen voor wat hem is aangedaan. Het wordt nog zorgwekkender wanneer de speurders een website ontdekken vol filmpjes.

Ready to Watch Vermist, Season 1, Episode 3?
click here to see where to watch or .