Show Menu


Watch Alfabet Mafii online: Episode 10 Pruszkw - S?owik

Andrzej Z. ps. S?OWIK. Uznawany za najbardziej niebezpiecznego cz?onka tak zwanego "zarz?du" Pruszkowa. Wielokrotnie karany. Raz nawet u?askawiony przez prezydenta. Autor autobiograficznej ksi??ki i jeden z najd?u?ej ukrywaj?cych si? i poszukiwanych listem go?czym polskich przest?pcw. Historia kariery i upadku jednej z najs?ynniejszych postaci Pruszkowa...

Ready to Watch Alfabet Mafii, Season 1, Episode 10?
click here to see where to watch or .