Show Menu


Watch Alfabet Mafii online: Episode 9 Krakowiak

Szaleniec... Takie oblicze pokaza? na pocz?tku swojego procesu Janusz T. ps. KRAKOWIAK. W akcie oskar?enia zarzucono mu m.in. kierowanie grup? przest?pcz?, ktra mia?a na swoim koncie zabjstwa na zlecenie, napady rabunkowe, kradzie? mienia oraz nielegaln? dystrybucj? broni palnej i narkotykw. KRAKOWIAKA wielbiciela filmu OJCIEC CHRZESTNY jego podw?adni musieli ca?owa? w r?k?... Wed?ug przyjaci? nami?tny hazardzista, wed?ug prokuratury bezwzgl?dny bandyta.

Ready to Watch Alfabet Mafii, Season 1, Episode 9?
click here to see where to watch or .