Show Menu


Watch Alfabet Mafii online: Episode 6 Dziad

Henryk N. - DZIAD i Wies?aw N. - WARIAT. Kilka wersji wydarze?, dwa losy, dwaj bracia... Jeden zgin?? z r?ki zawodowego zabjcy. Drugiemu by? mo?e wi?zienie ocali?o ?ycie. DZIAD domniemany boss grupy wo?omi?skiej. Jego zawd to jak sam okre?la medialny gangster. Jego hobby: go??bie... Z DZIADEM spotkali?my si? z Areszcie ?ledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Rozmow? z nim przeprowadzi?a Ewa Ornacka.

Ready to Watch Alfabet Mafii, Season 1, Episode 6?
click here to see where to watch or .