Show Menu


Watch Alfabet Mafii online: Episode 4 Oczko

Wed?ug policji i prokuratury stworzy? jedn? z najlepiej zorganizowanych grup przest?pczych w Polsce. Przez wiele lat nieuchwytny dla wymiaru sprawiedliwo?ci. Pogr??y?y go przede wszystkim zeznania by?ych przyjaci?, ktrzy poszli na wsp?prac? z prokuratur?. Do tej pory nie rozmawia? z dziennikarzami. W prasie i w mediach ukazywa?y si? jedynie relacje z jego procesw. OCZKO zdradzony przez swojego cz?owieka o pseudonimie CZARNY, czeka na kolejne procesy. Kiedy? przyjaciele, dzi? wrogowie obydwaj stan?li przed kamerami ALFABETU MAFII...

Ready to Watch Alfabet Mafii, Season 1, Episode 4?
click here to see where to watch or .