Show Menu


Watch Alfabet Mafii online: Episode 3 Wersja Masy

Pierwsza rozmowa z MAS? okaza?a si? zbyt krtka. Nie zd??yli?my zada? wielu pyta?. Dlatego umawiamy si? z nim ponownie. MASA zgodzi? si?, by w drugiej rozmowie obok Ewy Ornackiej wzi?? udzia? Piotr Pytlakowski. Wersja wydarze? z historii polskiej mafii wed?ug MASY jest fascynuj?ca i niejednokrotnie zaskakuj?ca... Nasz rozmwca podaje wiele nieznanych wcze?niej szczeg?w. Wersja MASY odbiega od opinii utrwalanych przez lata przez polsk? pras? bulwarow? i media. MASA opowiada nam jednak nie tylko o legendarnych postaciach rodzimych gangsterw jak PERSHING, NIKO? czy KIE?BASA. Opowiada nam przede wszystkim o sobie...

Ready to Watch Alfabet Mafii, Season 1, Episode 3?
click here to see where to watch or .