Show Menu


Watch Alfabet Mafii online: Episode 2 Masa

Kim jest cz?owiek, ktrego zeznania pogr??y?y Pruszkw? Czy status ?wiadka koronnego i zwi?zana z nim ochrona pozwol? nam na skontaktowanie si? z MAS?? Strze?ony dzie? i noc. Przywo?ony do sali s?dowej w specjalnych policyjnych konwojach... Podejmujemy kolejne nieudane prby kontaktu z MAS?. W mi?dzyczasie docieramy do ludzi, ktrzy go znali; m.in. do Piotra W. policjanta, ktry przekona? MAS?, by zosta? ?wiadkiem koronnym. Z rozmw i spotka? wy?ania si? niepe?ny, ale bardzo interesuj?cy portret cz?owieka, ktrego zna?a wi?kszo?? gangsterskich legend Polski lat 90. Wreszcie po raz pierwszy rozmawiamy telefonicznie z MAS?. Rozmowa trwa krtko. Jest zgoda na spotkanie, ale to nie my stawiamy warunki...

Ready to Watch Alfabet Mafii, Season 1, Episode 2?
click here to see where to watch or .