Show Menu


Watch Ekipa online: Episode 13 Cena ?ycia

Julia sp?nia si? do hospicjum, w ktrym od dwch lat walczy o ?ycie jej 7-letni podopieczny. Niestety Julia nie zd??y?a przyjecha? na czas. Ch?opiec zmar? tu? przed jej przyjazdem. Julia za?amuje si?, zamyka w mieszkaniu, ktrego adresu nikt nie zna. Dzia?acze pacyfistyczni razem z Antkiem i Magd? przychodz? na spotkanie z premierem. O?wiadczaj? mu, ?e uda?o im si? zebra? ponad 100 ty?. podpisw pod petycj? odno?nie wycofania polskich wojsk z Iraku. Turski obiecuje im oglnopolsk? debat?. Stanowisko premiera jest zaatakowane ostro w Sejmie, przez opozycj? i koalicjanta. U Niemca zjawia si? dr Guss, z planem zaoszcz?dzenia 20 miliardw z bud?etu, przez ostre ustawy antyalkoholowe. Mateusz odnajduje adres Julii Rychter. Turski odwiedza za?aman? ?mierci? ch?opca Juli?, namawia j? do powrotu do pracy. Przyjaciel Nowasza ze studiw postanawia ujawni? ca?? prawd? o Nowaszu jego crce, Magdalenie. Nowasz prze?ywa szok, pod?wiadomie wyrzuci? przesz?o?? z pami?ci. Prezydent Szcz?sny wyg?asza patriotyczne przemwienie w Sejmie. Pomawia Turskiego o brak ducha, prawie zdrad? interesu narodowego. Turski w nocy przygotowuje odpowied? prezydentowi. Prezydent postanawia uda? si? do Afganistanu, ?eby jeszcze bardziej utwierdzi? elektorat w przekonaniu, ?e nasz udzia? w wojnie w Iraku jest potrzebny. Jednak napotyka on pewne trudno?ci w dotarciu do ?o?nierzy. Jakie?

Ready to Watch Ekipa, Season 1, Episode 13?
click here to see where to watch or .