Show Menu


Watch Ekipa online: Episode 11 Tak mwi premier

Do Aleksandry dociera przeciek, ?e koalicja nie poprze kontrowersyjnej ustawy umo?liwiaj?cej walk? z chuliga?stwem, ktr? przedstawi? rz?d. Ekipa premiera jest podzielona, asystent Turskiego Mateusz rzuca pomys?, by poszuka? poparcia u opozycji. Aleksandra jest na niego w?ciek?a, bo premier ka?e jej rozpocz?? negocjacje z lewic?. N?kany poczuciem winy, prezydent odwiedza Nowasza w sanatorium i proponuje mu stanowisko w ONZ. W gabinecie Aleksandry dziej? si? tymczasem dziwne rzeczy: kto? przykr?ci? do pod?ogi ko?a od roweru. Julia zabiega o apolityczne nominacje do Komisji Europejskiej, a Turski wyjawia Niemcowi, ?e ustawa antychuliga?ska jest autorskim pomys?em Mateusza. Lider lewicy stawia twarde warunki: chce, by rz?d wskaza? na polskiego komisarza UE jego kandydata. Ku rado?ci Huberta znana z ostrych pyta? gwiazda politycznego wywiadu ??da rozmowy z premierem. Wbrew sprzeciwowi doradcw i wysi?kom Julii Turski przystaje na uk?ad z lewic?, byle tylko nie zawie?? Mateusza. Rozdarta mi?dzy s?u?b? premierowi a lojalno?ci? wobec partii, Aleksandra dzwoni po rad? do Nowasza. Ten ka?e jej trzyma? z Turskim. Hubert ?wiczy z premierem udzielanie wywiadu. W gabinecie Aleksandry w tajemniczy sposb materializuj? si? kolejne cz??ci roweru. Aleksandra budzi si? ze snu erotycznego z udzia?em Mateusza. Ustawa antychuliga?ska przechodzi ostatecznie g?osami opozycji i koalicji, bo partia rz?dz?ca popiera projekt w obawie przed kompromitacj?. Turski, udziela b?yskotliwego wywiadu telewizyjnego, a Aleksandra zabiera Mateusza na kolacj? we dwoje. Przy okazji wyja?nia si? tajemnica roweru.

Ready to Watch Ekipa, Season 1, Episode 11?
click here to see where to watch or .