Show Menu


Watch Ekipa online: Episode 10 Honor i intuicja

Hubert Kowerski sp?dza szalon? noc z Joann? Sarnowsk?, oficerem ABW. Joanna mwi mu, ?e jest sko?czona, w zwi?zku z afer? pobicia szefa neofaszystw. Dokona? on samouszkodzenia, ale Joanna nie mo?e tego dowie??, poniewa? z archiwum ABW znik?a kaseta video. Joann? aresztuje ABW. Zaczyna si? szum w mediach. Adam Niemiec zawiesza Huberta do czasu wyja?nienia afery. Henryk Nowasz szuka prawdy o sobie, rozmawia w areszcie ?ledczym z aresztowanym oficerem WP, ktry dostarczy? jego teczk? mediom. Nie udaje mu si? uzyska? informacji, co by?o w teczce. Prasa chce wywo?a? mini-skandal wok? osoby Antoniego Turskiego. Syn premiera zosta? sfotografowany z dziewczynami w nocnym klubie, jedn? z nich jest Magdalena Nowasz, crka by?ego premiera. Paulina Turska twardo staje po stronie Antoniego, wytacza bulwarowej gazecie proces o znies?awienie. Hubert ryzykuje ca?? swoj? karier? w obronie Joanny. Pomaga mu by?a ?ona, dziennikarka TV Marta Ko?odziejczyk. Odnajduj? ukrywaj?cego si? oficera ABW, ktry wynis? z archiwum kaset? video. Uwolniona z aresztu Joanna zjawa si? u Huberta, ?eby si? po?egna?, poniewa? wyje?d?a z Warszawy. Hubert wybiega za ni? na ulic? i prbuje j? zatrzyma?.

Ready to Watch Ekipa, Season 1, Episode 10?
click here to see where to watch or .