Show Menu


Watch Ekipa online: Episode 8 Ucieczka

Paulina Turska ?le znosi swoj? rol?. Ujawnia si? to podczas sesji zdj?ciowej do popularnego magazynu. Asystent premiera, Mateusz i Aleksandra s? sob? zainteresowani, ale Aleksandra nie jest gotowa na nowy zwi?zek. Turski zaj?ty jest wdro?eniem zaniedbywanego Planu Rozwoju Polski. Wybucha skandal medialny zwi?zany z oskar?eniami o korupcj? wysokich rang? oficerw policji. Zestresowany wizyt? u Turskiego wiceminister policji ma zawa? serca. Porucznik ABW Joanna Sarnowska jest zainteresowana poznaniem bli?ej Huberta Kowerskiego. Hubert natomiast jest na ni? w?ciek?y, poniewa? do prasy wyciek?y informacje o tym, ?e aresztowany szef neofaszystw by? torturowany w ?ledztwie ABW. Sarnowska zostaje oskar?ona o pobicie zatrzymanego. Okazuje si?, ?e znikn??a Paulina Turska, ?ona premiera. Premier Turski zajmuje si? synem, Antonim, zakazuje policji i ABW mieszania si?. Ca?a Ekipa robi dyskretne ?ledztwo. W ko?cu zmuszaj? Turskiego do nag?ego wyjazdu, i porzucaj? go w nocy, pod hotelem na Mazurach. Okazuje si?, ?e w tym hotelu ukry?a si? Paulina. O ?wicie ma??e?stwo Turskich udaje si? na kilkudniowy urlop, potrzebny im obojgu do odnalezienia rwnowagi.

Ready to Watch Ekipa, Season 1, Episode 8?
click here to see where to watch or .