Show Menu


Watch Ekipa online: Episode 5 Malowany premier

Rz?d pracuje na pe?nych obrotach. Do Aleksandry dociera sensacyjna informacja: pod dnem Ba?tyku odkryto rop? naftow?. Julia Rychter zmaga si? z forsowan? przez koalicjanta ustaw? o gruntach, a Radek, asystent Aleksandry, fa?szuje dokument rz?dowy w imi? ochrony przyrody. ?ona Turskiego zmusza go do zaj?cia si? spraw? Polki, ktrej m?? zagin?? w Syrii, a by?y premier Nowasz rozpoczyna wypraw? we w?asn? przesz?o??. Julia urz?dza prowokacj?, ktra potwierdza jej przeczucia, ?e ustawa o gruntach jest polityczn? pu?apk? - ma s?u?y? wprowadzeniu tylnymi drzwiami podatku katastralnego. Atakuje wicepremiera z partii koalicyjnej, za co dostaje ostr? reprymend? od Adama Niemca. Adam ka?e Aleksandrze wyja?ni? spraw? zaginionego Polaka zamiast zajmowa? si? fikcyjnymi z?o?ami pod Ba?tykiem. Wok? Radka zaciska si? p?tla ?ledztwa w sprawie fa?szerstwa. Reminiscencje wywo?uj? u Nowasza rozleg?y zawa?. Turski przyjmuje nag?? wizyt? ambasadora Danii, ktra usi?uje zaw?aszczy? polskie z?o?e. Radek odkrywa, ?e zaginiony w Syrii Polak by? oficerem polskiego wywiadu, a Julia u?wiadamia Turskiemu, ?e jest marionetk? swoich ministrw i proponuje reorganizacj? ca?ej kancelarii. Radkowi grozi usuni?cie z pracy. Aleksandra proponuje, by zaprosi? Du?czykw do konsorcjum wydobywczego. Turski obala ustaw? o gruntach i podporz?dkowuje sobie ministrw, a szefowi wywiadu nakazuje repatriacj? cia?a poleg?ego oficera.

Ready to Watch Ekipa, Season 1, Episode 5?
click here to see where to watch or .