Show Menu


Watch Ekipa online: Episode 3 D?ug i atak

Turski zaczyna prac? szefa rz?du od nominacji wsp?pracownikw Nowasza. By?y prezes banku, Julia Rychter, staje si? szefem doradcw premiera. Jednym z doradcw zostaje ekscentryczny geniusz ekonomii dr Guss, ktry na pierwszym posiedzeniu rz?du dowodzi korzy?ci z prolongaty sp?aty 3 miliardw euro raty polskiego d?ugu. Tymczasem ?ycie prywatne Aleksandry uk?ada si? coraz gorzej. Hubert jest po rozwodzie, ma k?opoty z crk? anorektyczk?, Natali?. ?ona Niemca, El?bieta, potrzebuje pieni?dzy na ratowanie m?odych narkomanw.

Ready to Watch Ekipa, Season 1, Episode 3?
click here to see where to watch or .