Show Menu


Watch Odwr��ceni online: Episode 12 Odcinek 12

Blacha, na polecenie Sikory, zostaje zatrzymany przez policj?. Areszt jest jedynym miejscem, w ktrym policja mo?e zapewni? mu bezpiecze?stwo. Prokurator sk?ada gangsterowi propozycj? zostania ?wiadkiem koronnym. Wyja?nia mu, ?e program obejmuje rwnie? ochron? jego rodzin?. Stawia jednak warunek- ma obci??y? zeznaniami Sikor?. Blacha odmawia. Sikora informuje Mir?, ?e jej m?? zosta? aresztowany. Dla ich wsplnego bezpiecze?stwa nie mo?e jednak wyjawi?, gdzie si? znajduje. Stan zdrowia Pietruszki pogarsza si?. Pomc mo?e jedynie leczenie w specjalistycznej niemieckiej klinice. Terapia jest bardzo kosztowna. ?eby ratowa? syna, Sikora bierze kilkana?cie tysi?cy z?otych z pieni?dzy, ktre zostawi? mu Blacha. Potocki rozkazuje Sikorze zamkn?? spraw? Senatora Pokrzywy Lewi?skiego. Senator prbuje uciec z kraju, ale zostaje zatrzymany na granicy. Gangsterzy za wszelk? cen? chc? dopa?? Blach?. Odnajduj? Mir? w ?odzi i przecinaj? przewody hamulcowe w jej samochodzie. Tylko cudem nie dochodzi do tragedii. Cyga przejmuje po Blasze ?ci?ganie haraczy dla gangu. To dla niego du?y awans. Mnich prbuje dotrze? do Blachy, przez Sikor?. Chc?c z?ama? policjanta zleca Micha?owi porwanie jego crki- Lidki. Gdy gangsterzy pl?druj? mieszkanie, znajduj? ukryte pieni?dze Blachy. Mnich ka?e Micha?owi obci?? Lidce palec i wys?a? go ojcu, ?eby u?atwi? sobie rozmow? o Blasze. Ch?opak nie potrafi si? na to zdoby? i uwalnia dziewczyn?. Mira spotyka si? z Sikor?. Ma do niego pretensje, ?e nie za?atwi? jej ochrony. ??da zwrotu pieni?dzy Blachy. Policjant opowiada jej o w?amaniu. Mira nie wierzy w t? histori?. Sikora wyjawia jej, gdzie przetrzymywany jest jej m??. Podczas widzenia Mira mwi Blasze, ?e Sikora ich okrad?. Blacha nie chce w to wierzy?. Gdy jednak dowiaduje si? o zamachu na Mir?, dochodzi do wniosku, ?e musi przede wszystkim chroni? swoj? rodzin? i zeznaje, ?e da? policjantowi pieni?dze. Zgodnie z umow?, dostaje status ?wiadka koronnego. Potocki prbuje broni? Sikory, jednak obci??aj?ce zeznania Blachy, jako ?wiadka koronnego s? niepodwa?alne. Sikora zostaje aresztowany za przyjmowanie ?apwek od mafii.

Ready to Watch Odwr��ceni, Season 1, Episode 12?
click here to see where to watch or .