Show Menu


Watch Odwr��ceni online: Episode 10 Odcinek 10

Szybki ??da od Mnicha zwrotu pieni?dzy straconych na przemycie kokainy. Mnich buntuje si? i wychodzi z zebrania. Przejmuje przetrzymywanego przez Szybkiego, Starszego Go??bia i oddaje go Pta?kowi. W zamian Ptasiek obiecuje pomc mu w pozbyciu si? Szybkiego. Na kolejnym spotkaniu zarz?du Mnich twierdzi, ?e odda? syna Pta?kowi, ?eby zapobiec wojnie mi?dzy gangami. Dochodzi do otwartego konfliktu. Kowal i Rysiek staj? po jego stronie. Nie chc? wej?? w nowy interes Szybkiego- zaproponowany przez Senatora wielomilionowy przekr?t z VATem. Blacha prosi Cyg?, ?eby zaopiekowa? si? Laur?. Wsplnie sp?dzany czas sprawia, ?e m?ody gangster i wdowa po Skalpelu, zaczynaj? si? do siebie zbli?a?. Sikora zauwa?a, ?e jest ?ledzony przez ABW. Wie, ?e agenci kontaktowali si? z Mareck? i wypytywali o jego kontakty z Beri?. Ozga dostaje od Pta?ka zdj?cia Gazdy rozmawiaj?cego z Lewarem. Dziennikarz przekazuje te materia?y Sikorze. Policjant zaczyna podejrzewa?, ?e jego przyjaciel sprzeda? si? Lewarowi. Nie myli si?. Lewar od d?u?szego czasu p?aci? Ga?dzie, w zamian za informacje o dzia?aniach policji. Gazda chce zerwa? uk?ad z Lewarem. Gdy wraca ze spotkania z bandyt?, na jego samochd naje?d?a rozp?dzona ci??arwka.

Ready to Watch Odwr��ceni, Season 1, Episode 10?
click here to see where to watch or .