Show Menu


Watch Odwr��ceni online: Episode 8 Odcinek 8

Policja bada miejsce zabjstwa Berii. Gazda znajduje charakterystyczny breloczek ze s?onikiem Sikory i chowa go do kieszeni. Lidka idzie na randk? z Micha?em. Ch?opak bardzo jej si? podoba. W klubie przypadkiem widzi ich Blacha. Micha? wita si? przelotnie z gangsterem. Sikora i Blacha wsplnie pij? ca?? noc. Blacha wyznaje Sikorze, ?e nigdy wcze?niej nikogo nie zabi?. Policjanta i gangstera powoli zaczyna ??czy? przyja??. Sikora proponuje aby obaj zapomnieli o sprawie Berii. Blacha zauwa?a w telefonie Sikory zdj?cie Lidki rozpoznaje dziewczyn?, z ktr? Micha? by? w klubie. Blacha odnajduje Micha?a i dowiaduje si?, ?e ch?opak dzia?a na zlecenie Mnicha. Micha? informuje Blach?, ?e mia? wyci?gn?? z Lidki informacje o Sikorze. Blacha ka?e Micha?owi zerwa? znajomo?? z dziewczyn?. Ludzie Pta?ka zabijaj? Skalpela. ?wiadkiem zdarzenia jest dziennikarz Ozga. Gangsterzy ?api? go i zastraszaj?. Od tej pory Ozga zaczyna pracowa? dla Pta?ka. Informacj? o zabjstwie widzi w TVN24 Mira. Mimo sprzeciwu matki natychmiast zaczyna pakowa? rzeczy swoje i Kasi. Wyje?d?aj? z ?odzi. Za?amany ?mierci? przyjaciela Blacha pije sam w domu. Nagle w drzwiach pojawia si? Mira z Kasi?. Padaj? sobie w ramiona.

Ready to Watch Odwr��ceni, Season 1, Episode 8?
click here to see where to watch or .