Show Menu


Watch Odwr��ceni online: Episode 2 Odcinek 2

Mira odkrywa, ?e Blacha ma romans z Ma?gosi?. Ma dosy? kolejnych zdrad m??a i tego czym si? zajmuje. Stawia mu ultimatum albo rzuci gangsterk?, albo ona zabierze creczk? Kasi? i odejdzie. Sikora spotyka si? z Blach? i sk?ada mu propozycj? wsp?pracy. Blacha nie godzi si? na uk?ad. Twierdzi, ?e nie b?dzie kapusiem. Sikora zostawia mu jednak swj numer telefonu, na wypadek gdyby zmieni? zdanie. Stan zdrowia Pietruszki pogarsza si?. Specjalista radzi wywie?? ch?opca do sanatorium w Rabce. Joanna jest zrozpaczona. Sikora stara si? j? wspiera?, ale te? czuje si? bezsilny wobec nieuleczalnej choroby syna. Pod samochd Miry Blachowskiej kto? podk?ada bomb?. Natychmiast pojawia si? Blacha. My?l?c, ?e to Mnich, albo Kowal zagra?aj? jego rodzinie, podejmuje decyzj?. Dzwoni do Sikory i zgadza si? na wsp?prac?. Nie wie, ?e bomba by?a jedynie atrap? pod?o?on? przez Sikor?. Plan policjanta, ?eby zmotywowa? gangstera do wsp?pracy zadzia?a?. Blacha przyje?d?a na spotkanie. Ma?gosia po wyj?ciu ze szpitala postanawia zrobi? skok na w?asn? r?k?. Kradnie Blasze bro? ze schowka w samochodzie. Podczas transakcji traci kontrol? nad sytuacj? i zabija dwch bezbronnych m??czyzn.

Ready to Watch Odwr��ceni, Season 1, Episode 2?
click here to see where to watch or .