Show Menu


Watch Kamen Rider online

What is Kamen Rider about?


Actors: Ryouhei, Hassei Takano, Satoshi Ichijou, Takeshi Kimura, Takamasa Suga, Tsuchikado Hiroshi, Satoshi Matsuda, Takashi Hagino, Kenzaburo Kikuchi, Tetsuo Kurata, Yuuta Mochizuki, Natsuki Katou, Arthur Kuroda, Jun Takatsuki, Takashi Hyuuga, Yuusuke Tomoi, Jun Kaname, Akira
Genre: Action and Adventure, Drama


Extras

Season 1 of Kamen Rider

Season 2 of Kamen Rider

Season 3 of Kamen Rider

Season 4 of Kamen Rider

Season 5 of Kamen Rider

Season 6 of Kamen Rider

Season 7 of Kamen Rider

Season 8 of Kamen Rider

Season 9 of Kamen Rider

Season 10 of Kamen Rider

    Episode 1: Revival  
    Episode 2: Henshin  
    Episode 3: Tokyo  
    Episode 4: Dash  
    Episode 5: Distance  
    Episode 8: Marksman  
    Episode 9: Sibling  
    Episode 11: Promise  
    Episode 12: Teacher  
    Episode 14: Omen  
    Episode 15: Armor  
    Episode 16: Creed  
    Episode 18: Loss  
    Episode 20: Smile  
    Episode 21: Secrets  
    Episode 22: Game  
    Episode 26: Myself  
    Episode 27: Ripple  
    Episode 30: Fate  
    Episode 32: Trouble  
    Episode 34: Tremble  
    Episode 35: Emotion  
    Episode 39: Gooma  
    Episode 40: Impulse  
    Episode 41: Control  
    Episode 43: Reality  
    Episode 44: Crisis  
    Episode 45: Enemy  
    Episode 48: Kuuga  
    Episode 49: Yuusuke  

Season 11 of Kamen Rider

    Episode 51: AGIT?  

Season 12 of Kamen Rider

    Episode 41: Imperer  

Season 13 of Kamen Rider

    Episode 4: My Name  
    Episode 5: Original  
    Episode 39: Faiz 2  

Season 14 of Kamen Rider

Season 15 of Kamen Rider

Season 16 of Kamen Rider

Season 17 of Kamen Rider

    Episode 51:   

Season 18 of Kamen Rider

Season 19 of Kamen Rider

Season 20 of Kamen Rider

Season 21 of Kamen Rider

Season 22 of Kamen Rider

click here to see where to watch

Watch more series

Pretty Wicked Moms
Collection Intervention
Secrets of WWII
Gusztv, Gustavus - The Fellow-Man
All About Aubrey
Booba Shel Layla
Beverly Hills Pawn
Teenage Health Freak
Cybergirl