Show Menu


Watch BTX online

What is BTX about?


Actors: Ai Orikasa, Kyoko Hikami, Yamaguchi Kappei, Kazuo Ichijou, Misa Watanabe, Kenyuu Horiuchi, Asako Dodo, Ryuuji Mizuno, Gara Takashima, Denshu Saku, Atsuko Yuya, Jin Horikawa, Kappei Yamaguchi, Maya Okamoto, Toshihiko Seki, Nozomu Sasaki, Megumi Ogata, Keiji Fujiwara, Nob
Genre: Animation


Extras

Season 1 of BTX

Season 2 of BTX

click here to see where to watch

Watch more series

Holmes and Yoyo
Extreme Cuisine with Jeff Corwin
The Baileys of Balboa
Love Is All Around
Mina and the Count
Australia's Got Talent