Show Menu


Watch Kinozurnal online

What is Kinozurnal about?
Kino urnl bol Slovensk obdoba ?eskoslovenskho filmovho tdennka. Narozdiel od ?SFT bol orientovan na Slovensko. Vyrbali ho Filmov tdi Koliba, v obdob od roku 1983 do 1992. Premietal sa pred kadym filmom v slovenskch kinch.

Genre: Documentary


Season 1989 of Kinozurnal

Season 1990 of Kinozurnal

click here to see where to watch

Watch more series

Math Monsters
Mum
Autopsy Life and Death
Comedy Central Presents
Riverdale
Whose Wedding Is It Anyway?
Davis Rules