Show Menu


Watch Leyla ile Mecnun online

What is Leyla ile Mecnun about?
Ayn? gn, ayn? hastanede dnyaya gelen iki bebek, hastanedeki yatak say?s?n?n azl???ndan dolay? yan yana yat?r?l?rlar. Ailelerinin "do?ar do?maz birbirlerini buldular" demesiyle, be?ik kertmesi yap?lan ift, isimlerini efsane ??klar "Leyla ve Mecnun" dan al?rlar... Leyla ve Mecnunun be?ik kertmesi yap?lmas?n?n zerinden yirmi be? y?l gemi?tir. Leyla ?stanbul niversitesinde, Mecnun ise A?k ?retimde okumaktad?r. Her ikisinin de birbirlerinden haberi yoktur. Bir sabah, ailesi Mecnuna durumu anlat?r ve Leylay? istemeye giderler. Mecnun bu durumdan rahats?z olsa da ailesinin zoruyla Leylan?n evine gider. Uzun sredir gr?meyen iki ailenin tart??mas?yla sonlanan ziyarette Mecnun, Leylay? grm? ve grr grmez de ??k olmu?tur. Mecnun Leylan?n pe?inden ko?maya ba?lar. Onunla tan??mak ve onu etkileyebilmek iin ne yapaca??n? bilemeyen Mecnun, bir gece ryas?nda Aksakall? Dedeyi grr. Ancak Aksakall? Dedenin ryalar?ndan ?k?p Mecnunla beraber ya?amaya ba?lamas?yla durumlar iyice kar???r.

Genre: Comedy
Imdb: click here


Season 1 of Leyla ile Mecnun

click here to see where to watch

Watch more series

The Impressionists Painting and Revolution
Hymyhuulet
Behind the Screen
David Walliams' Awfully Good
Afternoon Film Festival
Battlefleet: The Royal Navy At Sea
Catwalk