Show Menu


Watch Particka online

What is Particka about?
Petru Polniov, Luka Latinka a Marina Miezgu poznme ako suvernnych profkov, ktor odohraj komdiu aj drmu. Ale ako sa tto traja sprvaj, ak ich hodia do studenej vody? Ako pohotovo a ?ahko doku zahra? situcie bez najmenej prpravy? Slovensk divci si vychutnaj hereck majstrovstvo ?inkujcich a zabavia sa na jedine?nch situcich, ktor nikto neplnoval a nepripravil. Traja hrdinovia si po?as 30-mintovej improviza?nej smrte otestuj nielen vlastn inven?nos? a talent, ale aj nervy. Nad vetkm tm zbavnm chaosom bude dohliada? a modertorsko-reisrskym bi?om viha? Dano Dangl. Tete sa na televznu show, v ktorej si nikto neme by? ist tm, ?o sa stane a ako cel ve?er dopadne. Dokonca ani samotn protagonisti.

Genre: Comedy, Game Show, Reality


Season 1 of Particka

Season 2 of Particka

click here to see where to watch

Watch more series

How To Be A Gardener
Oobi at Work
Under the Umbrella Tree
Ask A Ninja
Please Don't Eat the Daisies
Tested To Destruction
howard stern on demand
Kinozurnal
Rundgng
The Alvin Show