Show Menu


Watch Particka online

What is Particka about?
Petru Polniov, Luka Latinka a Marina Miezgu poznme ako suvernnych profkov, ktor odohraj komdiu aj drmu. Ale ako sa tto traja sprvaj, ak ich hodia do studenej vody? Ako pohotovo a ?ahko doku zahra? situcie bez najmenej prpravy? Slovensk divci si vychutnaj hereck majstrovstvo ?inkujcich a zabavia sa na jedine?nch situcich, ktor nikto neplnoval a nepripravil. Traja hrdinovia si po?as 30-mintovej improviza?nej smrte otestuj nielen vlastn inven?nos? a talent, ale aj nervy. Nad vetkm tm zbavnm chaosom bude dohliada? a modertorsko-reisrskym bi?om viha? Dano Dangl. Tete sa na televznu show, v ktorej si nikto neme by? ist tm, ?o sa stane a ako cel ve?er dopadne. Dokonca ani samotn protagonisti.

Genre: Comedy, Game Show, Reality


Season 1 of Particka

Season 2 of Particka

click here to see where to watch

Watch more series

Solve It
European Poker Tour
Home Time
Spellbinder
Jack Hunter
Casting Couch
Tack gode gud
Genius
Nature's Miracle Babies
Anne-Kat. Ser P TV