Show Menu


Watch Kijken in de Ziel online: Episode 1 In Therapie

Wat is psychotherapie precies? En is het voor de therapie eigenlijk belangrijk dat een psychiater z'n patint rdig vindt? Hoe ver gaat zijn of haar betrokkenheid bij die patint? Kun je als therapeut bevriend raken met je patint of er zelfs verliefd op worden? En welke patinten gelden als notoir onbehandelbaar?

Ready to Watch Kijken in de Ziel, Season 1, Episode 1?
click here to see where to watch or .