Show Menu

Risk Free Bet - World Cup

Watch The Personals (Zheng hun qi shi) online

Where to watch The Personals (Zheng hun qi shi)
An attractive and successful doctor places a personal ad in a newspaper to try to meet (and eventually marry) Mr. Right. A succession of blind dates ensues, featuring men who are lonely, desperate, dangerous and perverted.

Actors: Rene Liu,Wu Bai,Chao-jung Chen,Pao-Ming Ku,Shih-Chieh Chin,Eli Shih,Chao-ming Wang,Wen-hsi Chen,Doze Niu,Hsueh-Liang Pu,Ming-jie Cai,Ko-cheng Chang,Chen-ta Chou,Chia-lin Chu,Wen-cheng Hsu
Genre:
Year: 1998
Imdb: click here

The Personals (Zheng hun qi shi) trailer