Show Menu

Risk Free Bet - World Cup

Watch Street Angel online

Where to watch Street Angel
In old Shanghai, two sisters, a prostitute and a singer, tried to escape from the local scoundrels with the help of a trumpet player and a newspaper seller.

Actors: Dan Zhao,Heling Wei,Xuan Zhou,Jiting Wang,Zhicheng Feng,Yiting Chen,Qianli Qian,Chaofu Tang,Jun Shen,Yuanyuan Qiu,Meishao Yuan,Huishen Zhao,Jinyu Liu,Jing Sun,Jun Xie
Genre:
Year: 1937
Imdb: click here

Street Angel trailer