Show Menu

Risk Free Bet - World Cup

Watch Slayers Gorgeous online

Where to watch Slayers Gorgeous
Lina and Naga take opposing sides in a blood feud involving dragons.

Actors: Megumi Hayashibara,Maria Kawamura,Mitsuki Saiga,Kyôko Hikami,Kaneto Shiozawa,Akira Kamiya,Junpei Takiguchi,Mikiko Enomoto,Asako Dodo,Yoshiko Okamoto,Kazuhiko Kishino,Hiroshi Naka,Toshihiko Nakajima,Isshin Chiba,Michael Callahan
Genre:
Year: 1998
Imdb: click here

Slayers Gorgeous trailer