Show Menu

Watch The Adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn online

Where to watch The Adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn


Actors: Fyodor Stukov,Vladislav Galkin,Mariya Mironova,Rolan Bykov,Yekaterina Vasilyeva,Valentina Shendrikova,Viktor Pavlov,Talgat Nigmatulin,Behailu Mengesha,Fyodor Odinokov,Vsevolod Abdulov,Lev Perfilov,Valeri Rubinchik,Vladimir Konkin,Dmitriy Roshchin
Genre:
Year: 1981
Imdb: click here


" I've seen many adaptions of the book on the screen but this one is the best by far"

The Adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn trailer