Show Menu

Watch Fountainhead online

Where to watch Fountainhead


Actors: Ineko Arima,Keiji Sada,Yôko Katsuragi,Toshiko Kobayashi,Shin Saburi,Shizue Natsukawa,Hiroko Nakagawa,Kazuko Yamamoto,Daisuke Katô,Ryôhei Uchida,Tatsuya Ishiguro,Tsutomu Shimomoto,Toshiaki Konoe,Toranosuke Ogawa,Ushio Akashi
Genre:
Year: 1956
Imdb: click here


" The villas are using up all the water from a local reservoir, which leads to conflicts with the local farmers who have always used the water to irrigate their crops"

Fountainhead trailer