Show Menu

Watch Fountainhead online

Where to watch Fountainhead


Actors: Ineko Arima,Keiji Sada,Yôko Katsuragi,Toshiko Kobayashi,Shin Saburi,Shizue Natsukawa,Hiroko Nakagawa,Kazuko Yamamoto,Daisuke Katô,Ryôhei Uchida,Tatsuya Ishiguro,Tsutomu Shimomoto,Toshiaki Konoe,Toranosuke Ogawa,Ushio Akashi
Genre:
Year: 1956
Imdb: click here


" A botanist becomes involved in the controversy when he decides to find an alternative water source"

Fountainhead trailer