Show Menu

Risk Free Bet - World Cup

Watch Xiu Xiu: The Sent-Down Girl (Tian yu) online

Where to watch Xiu Xiu: The Sent-Down Girl (Tian yu)
Young teen girl Xiu Xiu is sent away to a remote corner of the Sichuan steppes for manual labor in 1975 (sending young people to there was a part of Cultural Revolution in China). A year later, she agrees to go to even more remote spot with a Tibetan saddle tramp Lao Jin to learn horse herding. Written byAnonymous

Actors: Xiaolu Li,Lopsang,Zheng Qian,Jie Gao,Qianqian Li,Yue Lü,Qian Qiao,Cheng Jiang,Xiaoyu Yang,Xuejun Gu,Huzi,Zhizheng Li,Kun Zhang,Shijin Li,Dong Jia
Genre:
Year: 1998
Imdb: click here

Xiu Xiu: The Sent-Down Girl (Tian yu) trailer

check internet connection.....