Show Menu

Watch The Haunted Castle (Hiroku kaibyô-den) online

Where to watch The Haunted Castle (Hiroku kaibyô-den)
A young woman turns to the supernatural to wreak revenge on an murderous warlord.

Actors: Kôjirô Hongô,Naomi Kobayashi,Mitsuyo Kamei,Yôko Atsuta,Yûtarô Ban,Jun Fujikawa,Seishirô Hara,Teruyo Higashiyama,Yukio Horikita,Tadashi Iwata,Kiyoshi Kasuga,Akane Kawasaki,Gen Kuroki,Kyôko Miwa,Ikuko Môri
Genre:
Year: 1969
Imdb: click here


"youtube"

The Haunted Castle (Hiroku kaibyô-den) trailer

check internet connection.....