Show Menu

Watch Blind Massage (Tui na) online

Where to watch Blind Massage (Tui na)
A drama centered around the employees of a Nanjing massage parlor who share a common trait: they are all blind.

Actors: Xiaodong Guo,Mu Huaipeng,Lu Huang,Xuan Huang,Dan Jiang,Huang Junjun,Ting Mei,Eric Qin,Hao Qin,Zhihua Wang,Lei Zhang,Han Zhiyou
Genre:
Year: 2014
Imdb: click here


" This is a slow burner and very character driven"

Blind Massage (Tui na) trailer