Show Menu

Watch The Forty-first (Sorok pervyy) online

Where to watch The Forty-first (Sorok pervyy)
An unexpected romance occurs for a female Red Army sniper and a White Army officer.

Actors: Izolda Izvitskaya,Oleg Strizhenov,Nikolay Kryuchkov,Nikolai Dupak,Georgi Shapovalov,Pyotr Lyubeshkin,L. Kovylin,Yu. Romanov,Daniil Netrebin,Asanbek Umuraliyev,Anatoli Kokorin,Vadim Sinitsyn,Kirey Zharkimbayev,T. Sardarbekova,Vadim Zakharchenko
Genre:
Year: 1956
Imdb: click here


" And, I have to admit, while I watched the majority of the film with more or less dispassionate interest, I was unprepared for the rifle shot at the end"

The Forty-first (Sorok pervyy) trailer