Show Menu

Watch Woman, a Gun and a Noodle Shop, A (San qiang pai an jing qi) online

Where to watch Woman, a Gun and a Noodle Shop, A (San qiang pai an jing qi)
The owner of a Chinese noodle shop's scheme to murder his adulterous wife and her lover goes awry.

Actors: Honglei Sun,Xiao Shen-Yang,Ni Yan,Dahong Ni,Ye Cheng,Mao Mao,Benshan Zhao,Ran Cheng,Julien Gaudfroy,Shuo Huang,Wenting LI,Sisi Wang,Xiaojuan Wang,Na Wei
Genre:
Year: 2009
Imdb: click here


"It starts just as a spaghetti western, but then comes a parody of spaghettis and samurai films with minimal use of dialogue and excessive extravaganza of imagery"

Woman, a Gun and a Noodle Shop, A (San qiang pai an jing qi) trailer