Show Menu

Watch Piter FM online

Where to watch Piter FM
Lyrical story about two young people, Masha and Maxim, who have to decide what to do.

Actors: Ekaterina Fedulova,Evgeniy Tsyganov,Aleksey Barabash,Irina Rakhmanova,Natalya Reva-Ryadinskaya,Oleg Dolin,Evgeniy Kulakov,Kirill Pirogov,Tatyana Kravchenko,Aleksandr Bashirov,Artyom Semakin,Aleksandr Khvan,Andrey Krasko,Vladimir Mashkov,Robert Gorodetskiy
Genre:
Year: 2006
Imdb: click here


" The city and its inhabitants are lovingly (if sometimes ironically) portrayed"

Piter FM trailer