Show Menu

Risk Free Bet - World Cup

Watch King of the Children (Hai zi wang) online

Where to watch King of the Children (Hai zi wang)
This film is adapted from the novel of Ah Cheng. During the Cultural Revolution (1966-1976),

Actors: Yuan Xie,Xuewen Yang,Shaohua Chen,Caimei Zhang,Guoqing Xu,Bo Gao,Changwei Gu,Jianjun He,Tianxi Jia,Gang Le,Haichen Liu,Xiaolu Qiang,Jianjun Su,Li Tan,Tuo Tan
Genre:
Year: 1987
Imdb: click here


"The subject of this film is the propagation of Chinese cultural values through traditional style of education"

King of the Children (Hai zi wang) trailer