Show Menu

Risk Free Bet - World Cup

Watch Spiritual Kung Fu (Quan jing) online

Where to watch Spiritual Kung Fu (Quan jing)
Jackie Chan plays the part of the class clown in a shaolin temple whose deadliest secret is stolen. All is lost until Jackie's character discovers the dancing blue ghosts with bright red hair who haunt the library. Written byAndrew Stollak <nuke@psu.edu>

Actors: Jackie Chan,Chih-Ping Chiang,Hsiu-yi Fang,Hong Hsu,Yuan Hsu,Ching Fu Li,Hai Lung Li,Tung Chun Li,Wen Tai Li,Szu-Cheng Mu,Kang Peng,Li Rung Chuen,Dean Shek,James Tien,Li-Peng Wan
Genre:
Year: 1978
Imdb: click here


"If you're a kung fu movie fan, don't listen to the negative comments posted here"

Spiritual Kung Fu (Quan jing) trailer

check internet connection.....