Show Menu

Risk Free Bet - World Cup

Watch Tattooed Life (Irezumi ichidai) online

Where to watch Tattooed Life (Irezumi ichidai)
After his own gang sets him up to kill a rival mobster, a hit man is forced to flee with his younger brother.

Actors: Hideki Takahashi,Masako Izumi,Akira Yamauchi,Yûji Odaka,Kotobuki Hananomoto,Hiroko Itô,Kayo Matsuo,Hôsei Komatsu,Kaku Takashina,Michio Hino,Keisuke Noro,Hiroshi Kôno,Shirô Yanase,Hiroshi Chô,Akira Hisamatsu
Genre:
Year: 1965
Imdb: click here

Tattooed Life (Irezumi ichidai) trailer