Show Menu

Risk Free Bet - World Cup

Watch Friend Among Strangers, Stranger Among Friends (Svoy sredi chuzhikh, chuzhoy sredi svoikh) online

Where to watch Friend Among Strangers, Stranger Among Friends (Svoy sredi chuzhikh, chuzhoy sredi svoikh)
Set during the Civil War between the Reds and the Whites that followed the 1917 revolution in Russia

Actors: Yuri Bogatyryov,Nikita Mikhalkov,Sergey Shakurov,Aleksandr Kalyagin,Aleksandr Kaydanovskiy,Nikolai Pastukhov,Aleksandr Porokhovshchikov,Anatoli Borisov,Konstantin Raykin,Viktor Shcherbakov,Aleksandr Adabashyan,Mikhail Chigaryov,G. Dovezhko,S. Frolov,Boris Galkin
Genre:
Year: 1974
Imdb: click here


" Cast is superb - probably the best combination of young actors of the decade, including Mikhalkov himself as Yesaul"

Friend Among Strangers, Stranger Among Friends (Svoy sredi chuzhikh, chuzhoy sredi svoikh) trailer