Show Menu

Risk Free Bet - World Cup

Watch Particka online

Where to watch Particka
Petru Polniov, Luka Latinka a Marina Miezgu poznme ako suvernnych profkov, ktor odohraj komdiu aj drmu. Ale ako sa tto traja sprvaj, ak ich hodia do studenej vody? Ako pohotovo a ?ahko doku zahra? situcie bez najmenej prpravy? Slovensk divci si vychutnaj hereck majstrovstvo ?inkujcich a zabavia sa na jedine?nch situcich, ktor nikto neplnoval a nepripravil. Traja hrdinovia si po?as 30-mintovej improviza?nej smrte otestuj nielen vlastn inven?nos? a talent, ale aj nervy. Nad vetkm tm zbavnm chaosom bude dohliada? a modertorsko-reisrskym bi?om viha? Dano Dangl. Tete sa na televznu show, v ktorej si nikto neme by? ist tm, ?o sa stane a ako cel ve?er dopadne. Dokonca ani samotn protagonisti.

Genre: Comedy, Game Show, Reality
Season 1
Season 2
click here to see where to watch

Watch more series

LOL
Il caso Scafroglia
Behzat - Bir Ankara Polisiyesi
Founding Brothers

300x250 - Sports