Show Menu


Watch Arròs Covat online: Episode 6 Arrs borratxo

El Xavi decideix oblidar les dones per un temps i tornar a les arrels de la seva joventut per ser feli per la Luz li demana ajuda en un treball i descobreix que la joventut davui s diferent de com ell creia. La Tieta Paquita es retrobar amb un antic amant seu.

Ready to Watch Arròs Covat, Season 1, Episode 6?
click here to see where to watch or .