Show Menu


Watch Arròs Covat online: Episode 4 Arrs integral

Les coses es compliquen a lestudi, el Llus i el Ricard sospiten del Xavi i ell els enganya prometent una feina per a IKEA. Mentrestant, el Xavi shaur de decidir si vol la Luz, la Snia o les dues alhora.

Ready to Watch Arròs Covat, Season 1, Episode 4?
click here to see where to watch or .