Show Menu


Watch Zycie na goraco online

What is Zycie na goraco about?
Polski dziennikarz, Maj, wsp?pracuj?cy z paryskim pismem ekonomicznym, zbli?onym do agend prasowych ONZ, trafia na ?lad dzia?alno?ci tajnej organizacji "W", powo?anej do ?ycia przez pozostaj?cych na wolno?ci zbrodniarzy hitlerowskich. Dzia?alno?? tej organizacji sprowadza si? do sabota?u, prb zdobycia broni masowej zag?ady, morderstw czy przemytu narkotykw. Maj po pierwszym zetkni?ciu si? na terenie Wiednia i Budapesztu z przejawami dzia?alno?ci organizacji "W" idzie dalej jej tropem, odkrywaj?c coraz to nowe powi?zania i starannie przygotowane akcje. Tytu?y poszczeglnych odcinkw, to nazwy miast, wok? ktrych skupia si? akcja opisana w danym odcinku. Angielska wersja.

Genre: Action and Adventure


Season 1 of Zycie na goraco

    Episode 2: Saloniki  
    Episode 3: Marsylia  
    Episode 4: Malavita  
    Episode 6: Tupanaca  
    Episode 7: Wiede?  
    Episode 8: Rzym  
    Episode 9: Bolzano  
click here to see where to watch

Watch more series

Treasure Quest
Dog and Cat
Great Scientists
Cradle to Grave
Singer & Sons
Kurogane Communication
Bette
Denver The Last Dinosaur
The Land of Sex and Sinners